Onze Voorwaarden
 • Home
 • Onze Voorwaarden

Onze voorwaarden

Next-Levels is een plaats waar denken en handelen van atleten en sportliefhebbers met verschillende achtergronden en doelen elkaar overlappen en samenkomen.

Om dit feit te realiseren hanteren wij een aantal voorwaarden:

 • Van elke lid van Next-levels wordt verwacht respect te tonen ten opzichte van de trainer en medeleden.
 • Elke lid dient tijdig aanwezig te zijn voor aanvang van de trainingen.
 • Tijdens de trainingen en/of workshops is het verboden om welk sieraad dan ook te dragen. Het dragen van een bril is niet
  toegestaan mits medisch noodzakelijk.
 • Schoenen waarop u buiten heeft gelopen zijn niet toegestaan op de mat.
 • Deelname aan de trainingen geschiedt geheel op eigen risico.
 • Het is verboden om ten eigen bate lessen te geven zonder toestemming van de trainer en/of sportschoolhouder.
 • Next-levels is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training en/of workshop.
 • Next-levels is niet aansprakelijk voor schade, achterlaten, beschadigingen en/of vermissing van persoonlijke eigendommen.
 • Wijzigingen in lestijden en lesdagen voorbehouden.
 • De trainer is bevoegd bij wangedrag elke lid de toegang tot de sportschool te ontzeggen.
 • De rittenkaarten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • De met u overeengekomen contributie de trainingen en/of workshops wordt contant voldaan aan het begin van de les of per bank overgeschreven binnen de afgesproken termijn.
 • De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Next-Levels gebruikt. Deze worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Veestraat 22
6134 VJ Sittard

+31 (0)6 30561381

info@next-levels.nl

Powered by ICT Service Limburg © Next-Levels
Scan de code